მიზნები და ვალდებულებები

მიზნები და ვალდებულებები

„თეგეტა გრინ პლანეტის“ მიზანია სპეციფიკური ნარჩენების რაოდენობის შემცირება, რაც განხორციელდება მათი სეპარირებული შეგროვებით, გადამუშავებითა და მისგან ახალი პროდუქციის მიღებით. 

ორგანიზაციის საქმიანობა მჭიდროდ და პირდაპირ არის დაკავშირშირებული ისეთ გლობალურ საკითხებთან გამკლავებაში როგორიცაა:
  • გარემოს დაბინძურების პრევენცია და შემცირება;
  • რესურსების მდგრადი გამოყენება;
  • გლობალურ დათბობაზე ზემოქმედების შემცირება.

„თეგეტა გრინ პლანეტს“ მკაფიოდ აქვს გათვლილი სამომავლო გეგმები და ინიციატივები, რომელთა შესრულებაც რამდენიმე წლიანი პერიოდის განმავლობაში იგეგმება, კერძოდ:
  • ნარჩენების სექტორის ინფრასტრუქტურაში კერძო ინვესტიციების მოზიდვა;
  • ლიცენზირებული გადამამუშავებელი ქარხნებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძიება და მათთან მჭირდო თანამშრომლობა;
  • შეგროვების პუნქტების მოძიება/მოწყობა/ლეგალიზების სამუშაოების განხორციელება;
  • ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

კომპანია ვალდებულებას იღებს საბურავების ნარჩენების, საავტომობილო აკუმულატორების ნარჩენების და ნარჩენი ზეთების მართვაზე.''