აკუმულატორი

აკუმულატორი

„თეგეტა გრინ პლანეტის“ მიერ მოხდა ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორების შეგროვების პუნქტების მოწყობა, დასაწყობებული აკუმულატორები კი გადაეცემა შესაბამის ქარხნებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ შემდგომ გადამუშავებას. 

აკუმულატორების დაშლა-დემონტაჟის დროს ხდება ტყვიის შემცველი კომპონენტების გამოცალკევება სხვა ნარჩენებისგან. აკუმულატორების ნარჩენების გადამუშავების შემდეგ კი მიიღება ისეთი პროდუქტები როგორიცაა:
  • ტყვიის სხმეულები;
  • პლასტმასი;
  • მინა-ბამბა;
  • წიდა.