ზეთი

ზეთი

„თეგეტა გრინ პლანეტმა“ მის მიერ აღებული პასუხისმგებლობის ფარგლებში უზრუნველყო ნარჩენი ზეთის შეგროვების პუნქტების მოწყობა და უზრუნველყოფს მის შემდგომ გადამუშავებას. 

გადამუშავების შედეგად მიიღებული ე.წ. „საბაზისო“ ზეთი წარმოადგენს ღირებულ რესურსს, რადგანაც შესაძლებელია მისი ხელახალი გამოყენება. გადამუშვებული მასალა, ნედლი ზეთისგან წარმოქმნილისგან განსხვავებით, უფრო ნაკლებად ზემოქმედებს გარემოზე, არ გამოყოფს საშიშ ნივთიერებებს და ხელს უწყობს ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას, ასევე მეორადი ზეთისგან ხდება დიზელის და მაზუთის მიღება.

ზეთის რეგენერაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის მისაღწევად „თეგეტა გრინ პლანეტის“ მიერ ასევე მოხდება ნარჩენი ზეთის ექსპორტირება.