კომპანიის შესახებ

კომპანიის შესახებ

„თეგეტა გრინ პლანეტ“ წარმოადგენს თეგეტას ჰოლდინგში შემავალ კომპანიას, რომლის ძირითადი საქმიანობა უკავშირდება სპეციფიური ნარჩენის სწორად მართვის ხელშეწყობას. 

კომპანიის დამფუძნებელთა საბჭოს წევრები არიან:
  • შპს „კავკაზუს პრემიუმ ლუბრიკანტს“ ;
  • შპს „თეგეტა ავტომოტივ იმპორტი“ ;
  • შპს „ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო კომპანია“ ;
  • შპს „თეგეტა პრაიმ პროდაქტს“ ;
  • შპს „თეგეტა თაიარ იმპორტს“.

„თეგეტა გრინ პლანეტ“ პასუხისმგებელია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესრულებაზე, რომელიც მოიცავს მწარმოებლის და იმპორტიორის პასუხისმგებლობას ბაზარზე განთავსებულ საკუთარ პროდუქტსა და განთავსებული პროდუქტის მოხმარების შემდგომ ეტაპზეც, პროდუქტის სრული სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. 

2022 წელს „თეგეტა გრინ პლანეტმა” 6 წლის ვადით მიიღო მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციის ავტორიზება, შემდეგ მიმართულებებში:
  • აკუმულატორების ნარჩენების შესაბამისობის კოლექტიური სქემის განხორციელება;
  • ნარჩენი ზეთების შესაბამისობის კოლექტიური სქემის განხორციელება;
  • საბურავების ნარჩენების შესაბამისობის კოლექტიური სქემის განხორციელება.

აღნიშნული პროდუქტების ნაწილი მათი პირველადი გამოყენების შემდეგ გადაიქცევა სპეციფიკურ ნარჩენებად, რომელთა გადამუშავება უმნიშვნელოვანესია როგორც გარმოსთვის, ისე ადამიანის ჯამრთელობისთვის. შესაბამისად, ჰოლდინგის კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში გადაწყდა ორგანიზაციის შექმნა, რათა აცნობოს საზოგადოებას იმ გამოწვევების შესახებ, რასაც კონკრეტული ნარჩენები იწვევს და დაეხმაროს მას ამ საფრთხისგან თავის არიდებაში. 

სწორედ აღნიშნული მისიით შექმნილი კომპანია „თეგეტა გრინ პლანეტ“-ის უმთავრესი ღირებულებაა სოციალური პასუხისმგებლობის გაზრდა, რაც საბოლოო ჯამში გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებას შეუწყობს ხელს.